Ryssland och Ukraina fortsätter samarbetssamtal

Ryssland och Ukraina fortsätter i dag sina samtal i Kiev om utökat samarbete. Men den ukrainska oppositionen är kritisk till att den agenda som presenterats i förväg har utökats med nya frågor under det ryska statsbesöket.

Ett hundratal aktivister från det radikala nationalistiska ukrainska partiet Frihet ropar slagord om att Ryssland ska lämna Ukraina ifred.

De stora oppositionspartierna i Ukraina har avstått från protestaktioner under den ryske presidenten Dmitrij Medvedevs besök i Kiev.

Andrej Illenko i Frihet uppfattar de andra partiernas taktik som ett bevis för deras svaghet.

– Oppositionen i parlamentet är lika med noll, helt tandlös, säger Andrej Illenko från partiet Frihet.

Men även om det radikala partiet har litet folkligt stöd så är oron påtaglig hos många ukrainare över att den nye presidenten Viktor Janukovytj och hans regering är så angelägna om att gå grannlandet Ryssland till mötes på så många punkter.

Inför det ryska statsbesöket krävde oppositionen att dagordningen för överläggningarna skulle presenteras i förväg i parlamentet.

De fem övergripande punkter som lades fram i förra veckan har nu utökats med ytterligare 14 punkter under samtalens gång.

Bristen på insyn i förhandlingarna är för oppositionen ett tecken på att frågorna är kontroversiella och att Ukrainas beroende av Ryssland på sikt kommer att öka.

– De beslut som fattas nu är ytterligare steg mot förlorad nationell suveränitet för Ukraina, säger Andrej Illenko i partiet Frihet.