Vulkanaskan från Island

Svenskt luftrum helt fritt från aska

Det svenska luftrummet är nu helt fritt från vulkanaska och öppet för flygtrafik. Däremot råder fortfarande restriktioner i delar av Europa.

Storbritannien, nordvästra Frankrike, Beneluxländerna och Tyskland tillhör fortfarande zon 2, det vill säga att det behövs tillstånd för att flyga i området.

Totalt flygförbud råder nu nordost om Island upp mot Svalbard och i ett mindre område utanför Norges västkust.