Vårflod bidrar till rekordlågt elpris

Sedan det rekordhöga elpriset i februari sattes det i helgen något av ett rekord i låga elpriser. Under några timmar kostade en kilowattimme på elbörsen Nordpool bara 1 öre.

Det var i söndags morse priset låg på 1 öre. Även dygnsmedelpriset hamnade på rekordlåg nivå.

Huvudförklaringen kan kort och gott sammanfattas med vårflod i Norrland, full fart på kärnkraftsproduktionen och låg efterfrågan på el när värmen slog till.

Just då var det mer produktion än konsumtion, precis som det var tvärtom i vinstras. Brist på elproduktion och stark efterfrågan gav rekordhöga elpriser då.

Överflödet av vattenkraft i Sverige ger alltså låga priser, men det är inte mot vad som inträffade i Danmark i helgen. Där hamnade kilowattpriset under noll. Och det kan förklaras med att Danmark har en större del vindkraftsproducerad el.

Och vindel är inte lika lätt att reglera som vattenkraft. När det blåser så produceras det el. Vattenkraften kan regleras genom att öka eller minska på vattenmängden.

För den enskilde elkunden kommer dock helgens rekordlåga elpris inte att betyda särskilt mycket, säger Sigge Ericsson som är chef för privatmarknad hos Vatternfall.

– Jag tycker att det är lite tidigt för tittar man på de höga priserna i början på året, de fyra första månaderna, och sedan terminspriserna framåt över året så ser det ut att bli ett högre genomsnittspris i år än förra året.

I vintras när det var så höga priser så riktades kritik mot marknadens funktionssätt. Vad kan man säga om den kritiken i dag?

– Vinterns höga priser visar att marknaden fungerade och om det blir låga priser nu så visar det ju också att marknaden fungerar. Det är utbud och efterfrågan som styr.