Vägar stängs på grund av vårfloden

Vårfloden i Norrland, som har fått en extra skjuts av de senaste dagarnas ovanligt varma väder, fortsätter att vålla skador. Just nu är cirka 20 vägar avstängda på grund av höga vattenflöden.

– I denna stund är det cirka 20 vägar som är avstängda. Skredbiten har vi nog blåst faran över för, men nu är det vattenflödena i de små vattendragen… säger Per-Mats Öhberg, som är krisledare vid Trafikverket i Norrbotten och Västerbotten.

Hur tror du att det kommer att se ut den närmaste tiden?

– Med de prognoser vi har så kommer det här att bestå och kanske också att förvärras, säger Per-Mats Öhberg.

De senaste dagarnas temperaturer i Norrland på mellan 25 och 30 grader har lett till störtflod snarare än vårflod, när stora mängder snö smälter samtidigt.

Från Ammarnäs i Västerbotten rapporterar SR Västerbotten om högt vattenflöde och risk för jordskred. I Jämtland tycks läget däremot ha stabiliserat sig och vattennivåerna ha sjunkit, även om det späds på igen eftersom det regnar kraftigt här och var.

I Skellefteå har vattenverket tagits i bruk igen efter att översvämningen igår tvingade verket att stänga. Då hade vatten från älven trängt in i dricksvattenledningarna.

Delar av Skellefteå stod under vatten eftersom kraftbolagen såg sig tvungna att öppna dammluckorna vid Kvistforsen, därför att trycket från vårfloden hotade kraftverksdammen.

Men risken är inte över än, befarar Stefan Johansson, som är chef för vatten och avlopp i Skellefteå.

– I och med att man pratar om att vårfloden är på gång så kan nog ingen utesluta att nivån kan stiga och tyvärr så kan vi på det viset hamna i samma läge. Det vi uppmanar till är ju frotsatt försiktighet med dricksvattenanvändningen så att vi kan fylla upp reservoarlager, säger Stefan Johansson.

Jonna Burén
jonna.buren@sr.se