Sparande och försäkringar

"Rådgivning" ofta försäljning

Finansinspektionen vill hindra oseriös försäljning av försäkringar och sparprodukter. Ofta handlar det om att konsumenterna tror att de betalar för rådgivning fast det egentligen handlar om försäljning, säger inspektionens chef Martin Andersson.

– Vi tycker det är ett stort problem, därför gör vi en väldigt omfattande undersökning bland försäkringsförmedlarna för att se hur det här fungerar. Vi föreslår också att regeringen bör utreda närmare hur det här skyddet ser ut och hur lagreglerna överlappar varandra. Regelverket är olyckligt, säger Martin Andersson.

I dag finns det runt 1 800 bolag försäkringsmäklare som ger råd och marknadsför försäkringar men också en lång rad sparprodukter till konsumenterna. 

I en tidigare granskning har Finansinspektionen kommit fram till att en stor majoritet av dom här företag inte följer reglerna utan blandar ihop sin roll som rådgivare och marknadsförare. Det kan handla om att sälja av något som rådgivaren själv tjänar pengar på och som kan vara till nackdel för kunden.

Genom tydligare regler hopp Finansinspektionen kunna sanera den här branschen, för att inte konsumenterana ska komma i kläm. och det finns många exempel på det, enligt Martin Andersson.

– Det kan vara att man exempelvis säljer väldigt långsiktiga produkter till mycket gamla personer. Man säljer med riskprofiler som inte alls stämmer överens med kundens behov. Det finns skydd för sånt här i regelverken men kan kringgås genom att kalla det försäljning.

Och det här vill ni sätta stopp för?

– Ja, vi vill få en bättre ordning här, det är viktigt för konsumentskyddet, säger Martin Andersson.