Frihandelsavtal EU-Latinamerika

I skuggan av den stora ekonomiska oron i Europa tar nu EU stora steg mot ökad handel med Latinamerika. Idag presenterades ett frihandelsavtal mellan EU och sex små länder i Centralamerika.

Samtidigt har EU beslutat att återuppta förhandlingarna om frihandel med Brasilien och övriga länder i det sydamerikanska handelsområdet Mercosur, och det välkomnas av handelsminister Ewa Björling.

-Brasilien står ju för 70 procent av Mercosur, och tittar vi på Sverige så har vi 200 svenska företag där, och vi har 50 000 anställda bara i Sao Palo. Så naturligtvis är Brasilien en väldigt viktig spelare. Kan vi då underlätta handeln mellan Sverige och den delen av världen så vore det fantastiskt. Det är precis vad vi behöver, en vitamininjektion för ekonomin, säger hon.

Handelsorganisationen Mercosur består av Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. EU inledde förhandlingar om frihandelsavtal med Mercosur redan 1999, men förhandlingarna kraschade 2004 på grund av oenighet om jordbruk och tullar. Frankrike var då och är fortfarande öppet emot frihandelsavtal med de sydamerikanska länderna, enligt Ewa Björling.

Enligt EU:s ordförandeland Spanien skulle ett frihandelsavtal leda till ökad handel på närmare 50 miljarder kronor mellan EU och Sydamerika, men motståndet från Frankrike och nio andra EU-länder gör att Ewa Björling inte vågar gissa hur frihandelsförhandlingarna med Mercosur-länderna kommer att gå.

-Det handlar ju om att de då är tvungna att öppna upp jordbruket. Jag tycker istället att Frankrike skulle se den vinnarsituation de har i och med sin starka industri, säger hon.

Däremot blev det idag i praktiken helt klart att EU sluter ett frihandelsavtal med sex små länder i Centralamerika; Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua och Panama.

Handeln mellan EU och de här sex länderna omsatte förra året ungefär 100 miljarder kronor. Till EU kommer bland annat bananer och kaffe, medan EU i sin tur exporterar bland annat fordon och maskiner till Centralamerika - varor som nu kommer bli billigare när tullar tas bort eller sänks.

För Sveriges del handlar det här däremot om små handelsländer, som totalt står för bara någon dryg promille av den svenska exporten. Förra året exporterade svenska företag varor för ungefär en och en halv miljard kronor till Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua och Panama.

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och de centralamerikanska länderna har förts till och från sedan 2007. Formellt är det ländernas stats- och regeringschefer som beslutar om avtalet i morgon.