Gemensam EU-hållning för riskfonder

EU:s finansministrar kom i dag överens om en gemensam hållning för hur hedgefonder ska regleras.

Hedgefonderna med sina friare placeringsregler har fått utstå mycket kritik för att genom högt risktagande ha haft stor skuld i att den senaste finanskrisen blev så allvarlig.

Därför har det från många håll förts fram krav på att hedgefondernas verksamhet ska regleras hårdare. Inom EU har det till exempel varit Frankrike och Tyskland som har stått bakom hårdare tag, medan Storbritannien hållit emot eftersom 80 procent av de hedgefonder som är verksamma i Europa är baserade i Storbritannien.

Det har från brittiskt håll funnits en oro att hedgefonderna ska flytta sin verksamhet till andra delar av världen om reglerna skulle bli för hårda. Och det som har diskuterats är bland annat ökad insyn från myndigheternas sida och en begräsning av risknivån.

Och beskedet i dag från finansministermötet i Bryssel är att det ska tas hänsyn till den oro som har förts fram från Storbritannien. För det är nämligen långtifrån klart hur regelverket kommer att se ut. Nu när finansministrarna är överens så ska de förhandla med EU-parlamentet och EU-kommissionen och förhoppningen är förhandlingarna ska vara klara innan EU:s sommaruppehåll börjar i slutet av juli.

Det som kan bli en knäckfråga är hur hedgefonder från länder utanför EU ska behandlas när de vill bedriva verksamhet inom EU.