Sköterska hade fem promille i blodet

En sjuksköterska som under arbetstid haft en alkoholkoncentration i blodet på fem promille förlorar sin sjuksköterskelegitimation. Det har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat.

Sjuksköterskan har missbrukat alkohol under många år och enligt Socialstyrelsen har drickandet påverkat arbetet. 2007 fick sjuksköterskan en erinran efter att ha gett en patient en felaktig dos av ett läkemedel.

Sköterskan har getts tillfälle att delta i rehabiliteringsprogram, men det har inte förbättrat hennes alkoholberoende.