Frågan om Nato splittrar de rödgröna

Miljöpartiets kongress vill inte att svenska soldater ska kunna stå under Nato-befäl även om det sker med FN-mandat. Beslutet går inte ihop med den rödgröna politiken.

– Det betyder att kongressen är ganska tydlig med att vi på sikt inte ska arbeta med Nato. Det är en tydlig signal. Å andra sidan så var det med en knapp seger med en person så partiet är väldigt splittrat i den frågan, säger Peter Rådberg, försvarspolitiker i Miljöpartiet.

– Vår ståndpunkt tidigare har varit att det ska vara ett FN-beslut i botten och då har vi kunnat acceptera att det var Nato som en part men Miljöpartiet är i grund och botten väldigt kritiska till Nato.

– Den politiken ligger fast men vi tycker som parti att det är FN-mandatet som är det viktigaste.

Men kongressen beslöt samtidigt att säga nej till alternativet Natoledd svensk trupp med FN-mandat?

– Det är en konflikt och det är naturligtvis en uppgörelse som vi får ta om vi vinner regeringsmakten i september med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Peter Rådberg står fast vid den uppgörelse som de rödgröna presenterade i januari och som säger att det är viktigt att samarbeta med Nato i FN-mandaterade fredsbevarande insatser, men säger att i framtiden blir det en förhandlingsfråga vad Miljöpartiet kan acceptera vid nya insatser och att han kommer att följa kongressbeslutet.

Urban Ahlin, S, tycker att Miljöpartiets beslut är "lite konstigt" och hänvisar till de rödgrönas uppgörelse.

– Där uttrycker vis oss väldigt klart att vi tycker att det är positivt att FN beslutar om ett mandat för en insats och sedan kan FN antingen ge EU eller Afrikanska Unionen eller Nato uppdraget att genomföra själva operationen.

– Det är någonting som vi tycker är bra för det gör nämligen att FN kan agera i fler konflikter i världen.

Hans Linde, V, har stor förståelse för Miljöpartiets skepsis mot Nato men argumenterar för att FN ger den folkrättsliga legitimitet som krävs för att Sverige ska kunna delta i en insats ledd av Nato.

Även han konstaterar att den rödgröna uppgörelsen fortsatt gäller.

– Det vi sysslar med är inte en partisammanslagning utan vi gör en överenskommelse för att kunna ha rödgrön regering efter valet. Vi har tydligt sagt att även om vi gör en överenskommelse så innebär inte det att de enskilda partierna måste ändra ståndpunkten.