Enighet om skärpta sanktioner mot Iran

FN:s säkerhetsråd har enats om ett nytt förslag om sanktioner mot Iran. I kväll diskuterades förslaget till resolution i säkerhetsrådet i New York.

FN sätter press på Iran. I FN-skrapan i New York samlades säkerhetsrådet för att diskutera ett förslag till en ny resolution när det gäller straffåtgärder mot Iran, om landet inte samarbetar med omvärlden när det gäller det omdiskuterade kärnenergiprogrammet.

Det är USA som driver på för att dra åt tumskruvarna på Iran och enligt utrikesminister Hillary Clinton har resolutionsförslaget brett stöd i säkerhetsrådet av såväl Ryssland som Kina, och av Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

Mötet i FN kommer bara ett dygn efter att Iran ingått ett nytt avtal, som innebär att man kommer skicka en del av sitt låganrikade uran till Turkiet. I utbyte ska Iran få höganrikat uran, som fungerar bra i kärnreaktorer, men som inte går att använda till kärnvapen.

Men reaktionerna från omvärlden har varit skeptiska. Mötet i FN är ett tydligt tecken på att säkerhetsrådet fortfarande tvivlar på Irans avsikter.

Det nya förslaget innebär att FN vässar sina sanktionsvapen och hotar bland annat med utökade sanktioner mot iranska banker och internationella inspektioner av iranska fartyg.

Enligt källor i FN kan den nya resolutionen antas i början av juni.