Nya regleringar kan ge ännu dyrare bolån

Många svenskar har fått se sina boräntor öka nu under våren trots att Riksbanken ännu inte har börjat höja reporäntan. Flera bolåneinstituts 3-månaders räntor är nu ungefär 0,25 procentenheter högre än vid årsskiftet.

Rikard Josefson, bolånechef på banken SEB, förklarar ökningen med att banken fått ökade upplåningskostnader.

– I vårt fall är det att våra upplåningskostnader gått upp med lika mycket. Vi har inte höjt våra marginaler mot kund utan det är priset för råvaran pengar som har stigit under våren.

Varför har det stigit?

– Det är hela oron, Riksbanken pratar också om att vi i framtiden kommer att se högre räntor så man prisar in att vi går från ett extremt lågränteläge in i ett läge där räntorna kommer att börja stiga igen.

Också Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SBAB ger i stort sett samma förklaring som SEB.

Alla har de hittills i år höjt listpriset på sina 3-månaders räntor med mellan 0,22 och 0,26 procentenheter. Det visar en sammanställning från jämförelsesajten Compricer.

Höjningarna har skett stegvis men de största förändringarna har kommit nu under maj månad. I början av maj höjdes till exempel listpriset på Handelsbankens 3-månaders ränta från 1,65 till 1,8 procent.

Framöver väntas nya regleringar på finansmarknaderna, som till exempel Basel 3 reglerna, göra det ännu dyrare för bankerna att låna pengar och det kommer i sin tur påverka hushållen som kommer att få dyrare bolån, säger Riksbankschef Stefan Ingves.

– Det som sannolikt kommer att hända är att det bli dyrare att låna i den meningen att det krävs större räntemarginaler i banksektorn för bankerna behöver mera eget kapital och det ska tas ut någonstans.

– Sedan så kommer det att införas en lång rad andra regleringar som påverkar vad bankerna gör. Om allt annat är lika så kommer de nya reglerna så småningom att leda till högre boräntor.

Men är det självklart att det är bankers kunder som ska ta notan för de nya regleringarna?

– Det är aldrig självklart men det är ju en konkurrens och det är frågan om vi, ihop med våra konkurrenter, kommer att riva ned priset ytterligare, säger Rikard Josefson på SEB.

– Det är en konkurrensfråga men jag skulle vara ärlig nog att säga att en stor del kommer kunderna naturligtvis att få betala.

Just nu funderar Riksbanken på hur de nya regleringarna kommer att påverka räntemarginalen, det vill säga skillnaden mellan Riksbankens reporänta och till exempel boräntorna.

Det är något som Riksbanken kommer att behöva ta hänsyn till framöver, säger Stefan Ingves.

– Man kommer att behöva beakta de här regleringarna när vi utövar vår penningpolitik. Man kan inte bortse från dem helt och hållet. Sedan är det för tidigt att säga vad det innebär i dess detaljer.

Skulle det kunna bli så att det får effekt på vad man betraktar som en normalränta framöver?

– Det är lite för tidigt att uttala sig om.