Bättre metoder kan hindra nio av tio tbc-fall

De allra flesta fall av tuberkulos, nio av tio, kan förhindras under de kommande åren med bättre tester, mediciner och vaccin, visar en omfattande forskningsgenomgång.

Enligt genomgången, som publiceras idag i medicintidskriften The Lancet, har sex miljoner liv har räddats genom behandling mot tbc mellan 1995 och 2008.

Sjukdomen dödar ändå 1,8 miljoner människor varje år eftersom kampen mot tbc inte får lika mycket pengar från insamlingar som andra sjukdomar med färre dödsoffer.

Mer än 80 procent av alla tbc-fall inträffar i 22 särskilt drabbade länder i Afrika och Asien och närmare hälften av aktiva infektioner i dessa länder behandlas inte.

Flertalet av de uppskattningsvis 1,4 miljoner människor som smittats med både tbc och hiv lyckas man inte spåra. Hivsmittade löper 20 gånger större risk att drabbas av tbc än andra.