Tidningskrönikan: Om betyg från sjätte klass

I dag har många ledarsidor kommenterat regeringens förslag om att införa betyg från årskurs 6. Karin Runblom har läst dem.