Svenskt Näringsliv

"Inga nya jobb har skapats på 60 år"

De politiska partierna pratar inte alls om hur de privata företagen ska kunna utvecklas i framtiden inför höstens val, anser intresseorganisationen Svenskt Näringsliv, som tycker att det är oroande.

Vd Urban Bäckström krävde därför att de politiska partierna ska ta företagandet på allvar när han i dag presenterade det som han kallar för en reformagenda.

– Vi måste börja att diskutera de långsiktigt viktiga frågorna som verkligen kan ge Sverige ökad sysselsättning. Vad jag tänker på då är hur vi formar en huvudkontorsstategi, hur vi genomför en ganska stor skattereform, hur vi får en stabilitet i socialförsäkringsfrågorna och hur vi formar en strategi för att industrin ska kunna återhämta sig.

Men varför tror du inte att de politiska partierna vill prata om detta inför årets valrörelse?

– Helt enkelt för att jag inte hör någonting om detta. Ordet företag nämns inte i valdebatten och jag hör ingenting om de långsiktiga frågorna utan man pratar mest om den kris som vi har här och nu, säger Urban Bäckström.

Totalt är det sex huvudområden som han och Svenskt Näringsliv med sina 54 000 medlemsföretag tar upp på sin reformagenda för företagande och fler jobb, som det uttrycks.

Vad man vill ha är en långsiktighet och framtidsvisioner i de politiska partiernas politik, allt för att nya jobb ska kunna skapas.

Enligt en sammanräkning som Svenskt Näringsliv har gjort har det till exempel i praktiken inte skapats några egentliga, nya jobb inom det privata näringslivet sedan 1950 när befolkningsökningen i Sverige räknats bort.

– Vi går miste om möjligheter. En miljon människor står utanför arbetsmarkanden, ett par hundra tusen av dem är ungdomar. Vi måste diskutera på allvar hur det svenska näringslivet kan växa sysselsättningsmässigt vilket inte har skett på 50-60 år i Sverige, säger Urban Bäckström.