Färre aborter förra året

Antalet aborter i Sverige minskade förra året för första gången på fem år. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Siffrorna gäller både aborter i stort och tonårsaborter.

Förra året avbröts drygt 37 500 graviditeter. Det är två procent färre än året innan, men bland tonåringarna minskade aborterna med nära åtta procent.

Abortfrekvensen är högst i storstäderna, Stockholm och Göteborg, och lägst i Blekinge, Kronoberg och Jönköpings län.