Vårdkvalitet

Ny myndighet ska granska vården

Regeringen vill ha en ny myndighet som granskar och utvärderar sjukvården. I dag fattas beslut på regeringens sammanträde om det som socialminister Göran Hägglund själv kallar en "liten, spetsig" myndighet. Den ska också undersöka varför vården varierar i landet. Den nya myndigheten väcker blandade känslor hos patienterna.

– Avsikten är att det ska vara en effektiv liten myndighet som kan jaga fel och brister som har uppkommit när det gäller lagstiftning, och som hittar det som är systemfel och ger oss möjlighet att förändra det som behöver förändras, säger socialminister Göran Hägglund.

Den nya vårdvaktande myndigheten väcker blandade känslor hos patienterna.

– Vi tycker att intentionen från regeringens sida att se över de här frågorna är jättebra. Men vi kanske tycker det är fel väg att först inrätta en myndighet, och sedan ta reda på vilka behov som egentligen finns. Jag tycker att utreda det kunde Socialstyrelsen göra, säger Anne Carlsson ordförande för Reumatikerförbundet.

Enligt socialministern ska myndigheten göra en oberoende granskning av vad som händer i vården, utvärdera olika satsningar och mäta effektiviteten. Myndigheten ska också undersöka vilket behov av information som olika patientgrupper har för att själva kunna välja vårdgivare och behandling.

Och just informationsbristen är i dag ett påtagligt bekymmer, tycker Inga-Lill Björn som är ordförande i Astma-Allergiförbundet.

– Hur ska man få information om att just den här läkaren är duktig på  astma eller min allergi eller så. För det finns ju egentligen inte någon förteckning över sådana läkare. En oberoende information skulle vara jättebra.

Regeringen vill att myndigheten som fått arbetsnamnet Institutet för uppföjning och utvärdering, också ska undersöka varför det är så stora variationer i vården mellan olika landsändar. Både när det gäller utbud och kvalitet. Men om ett landsting missköter sig, finns inga sanktionsmöjligheter, enligt Göran Hägglund.

– Den här myndigheten är ju tänkt att fästa uppmärksamheten på det som brister, och har i sig inga maktmedel att förändra det. Men att påtala, och sedan lägga det till grund för nya beslut som gör att vi rättar till det som är faktiska brister i sjukvården.

Men borde inte en granskande myndighet som du kallar "spetsig", ha vassare vapen?

– Det gäller att skilja på vad en sådan här myndighet ska göra och vad andra myndigheter ska göra, Socialstyrlesen har ansvar för tillsynen och har sanktionsmöjligheter. Men en sådan här myndighet ska nog ha rollen av att vara den utanförstående granskaren som påtalar brister, säger socialminister Göran Hägglund.

I dag fattar alltså regeringen beslut om den nya myndigheten och om det går enligt planerna kan den starta den 1 januari under ledning av sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm Toivo Heinsoo.

Men Anne Carlsson i Reumatikerförbundet, tror inte att myndigheten kan lösa hennes medlemmars problem.

– En flaskhals är ju primärvården naturligtvis, där det är svårt att i vissa fall diagnostisera våra sjukdomar. Och då blir det det första problemet, då hjälper inte en sådan här myndighet till, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.