Rödgröna vill avskaffa jobbcoacher

De rödgröna kommer att avskaffa de så kallade coacherna för arbetslösa om de vinner valet i höst. Arbetsförmedlingen har ännu inte gjort någon större undersökning av hur effektiva coacherna har varit. Men enligt Arbetsförmedlingen finns tecken på att den här satsningen har varit framgångsrik.

– Vi har frågat de arbetssökande om vad de tycker om coacher. Om det har hjälpt dem att öka sina möjligheter att få ett arbete, säger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

– Över hälften av de tillfrågade sa att de tycker att coacherna har bidragit till att öka deras möjligheter till att få ett arbete.

Skulle ni kunna ta över coacherna jobbs om de försvann?

– Om coacherna försvann skulle det innebära att vi inte kan hjälpa de arbetssökande på samma sätt som vi gör i dag.

Coacherna ska bland annat hjälpa den som söker arbete med hur man förbereder sig för jobbintervjuer och skriver en meritförteckning.

De så kallade externa coacherna, tjänster som Arbetsförmedlingen köper in, har många gånger bättre kontakter i vissa branscher än Arbetsförmedlingen, säger Lena Liljebäck.

Coacherna började arbeta under 2009. Satsningen har fått kritik för att en del coacher inte varit seriösa. Men enligt Arbetsförmedlingen har 25 procent av dem som haft kontakt med en coach fått jobb efter 30 dagar.

Det går ännu inte att säga om det beror just på coacherna eller om det finns andra orsaker. Därför ska Arbetsförmedlingen i sommar påbörja en utvärdering av coachsystemet som Lena Liljebäck räknar med ska vara klar till årsskiftet.

Men de rödgröna har ändå bestämt sig för att avskaffa satsningen på coacher om de vinner valet. Istället vill de satsa pengarna på utbildning av arbetslösa.

– I politiken är det alltid en prioritering att välja mellan olika saker och då tycker vi att det har mycket bättre utfall att satsa på utbildning än coacher i det här läget, säger Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Arbetsförmedlingen säger att de inte gjort någon ordentlig utvärdering av det här än. Vore det inte klokt att vänta tills den utvärderingen är klar?

– Det vi vet är att man har svårt med matchningen i ett läge där 9,5 procent är arbetslösa. Jag tycker en ansvarsfull regering ska satsa på utbildning och se till att man underbygger arbetskraften så att man faktiskt kan ta de jobb som erbjuds.

Men skulle utvärderingen visa att coacherna har fungerat så utesluter inte Sven-Erik Österberg att coacherna kan komma tillbaka.

– Man ska aldrig säga aldrig. Men just nu ser vi hur behoven är och sedan får framtiden utvisa hur arbetsmarknadspolitiken ska utvecklas också med en rödgrön regering.