Sverige har stängt ambassaden i Pakistan

Sveriges ambassad i Pakistan har stängts av säkerhetsskäl. Stängningen ägde rum redan för drygt två veckor sedan, men har blivit känd först nu. Den gäller tills vidare.

Utrikesdepartementet hänvisar till säkerhetsläget i Pakistan som skäl för att den svenska ambassaden stängdes den 3 maj och håller stängt som det heter tills vidare, som det heter.

Den enda kungörelse om stängningen som gjordes var ett meddelande på ambassadens egen hemsida.

UD vill inte kommentera om det var ett direkt hot mot den svenska ambassaden som föranledde stängningen. Men man kan konstatera att inga andra västerländska ambassader i Islamabad har stängts just nu, såvitt vi vet.

Det har funnits hot mot just skandinaviska intressen i Islamabad förut. Hotbilderna har haft med Muhammedteckningar att göra.

Den danska ambassaden utsattes för ett självmordsattentat, som dödade sex personer för två år sedan.

Al-Qaida tog på sig det dådet och sa att det var en hämnd för de danska Muhammedkarikatyrerna.

Vad gäller Sverige har attentatsplanerna mot Lars Vilks för hans Muhammedteckningar dragit uppmärksamhet till Sverige och svenska Muhammedteckningar igen. Planerna avslöjades i Irland och USA i mars.

Den svenska ambassaden i Islamabad ligger mer utsatt än många andra ambassader i den pakistanska huvudstaden.

Den ligger utanför den ytterst välskyddade så kallade diplomatiska enklaven, där merparten av utländska ambassader i Islamabad nu är placerade.