"F-kassan hann inte med när reglerna ändrades"

Regeringen får kritik av Riksrevisionen för hur de ändrade reglerna i sjukförsäkringen i juli 2008.

Maria Söderberg, effektivitetsrevisor på Riksrevisionen, berättar vad konsekvenserna blev när regeringen gjorde om sjukförsäkringen.

– Det blev ju väldigt kort med tid för Försäkringskassan att hinna utbilda handläggare i de nya reglerna, att försöka få till en enhetlig tillämpning över hela landet och att få ut information till alla försäkrade.

Tre veckor efter riksdagsbeslutet om nya regler i sjukförsäkringen skulle samma regler tillämpas av Försäkringskassan.

Det var alldeles för snabbt, säger Riksrevisionen, som kritiserar regeringen i en rapport de presenterar i dag.

Förutom att ändringarna skedde snabbt så var de också otydliga och svårtolkade, vilket gjorde handläggarna på Försäkringskassan osäkra.

Dessutom hann inte it-systemet anpassas, så komplicerade uträkningar fick göras med miniräknare.

Ännu klarar inte Försäkringskassan att hålla de nya tidsgränserna för rehabiliteringskedjan, skriver Riksrevisionen i sin nyutkomna rapport.