Få godkända på sommarkurser

Intresset för sommarkurser på distans vid svenska högskolor och universitet ökar, och för skolorna kan det vara en billig undervisningsform. Men förra sommaren var det var bara drygt hälften av studenterna som läste distanskurser hemifrån som blev godkända.

– Vi har antagit 300 studenter till en kurs i programmering i C++. Hade den varit på campus hade vi kanske kunnat anta 30 eller 40 stycken. Det blir billigare per student, men samtidigt kan vi ju säga att det är en oerhört populär kurs, och då kan vi ju erbjuda den till hälften av de som sökte den, säger Karin Bengtsson, ställföreträdande rektor på Högskolan på Gotland.

Av de fem högskolorna och universiteten med flest nätbaserade kurser, så var det bara mellan 43 och 54 procent av dem som läste en sommarkurs på distans förra året som blev godkända. Det är ett betydligt lägre resultat än på andra kurser.

Samtidigt får skolorna alltid en ersättning per student, och den är lika hög för en person som läser på distans som för en som läser på plats i skolans lokaler. En del av de pengarna får skolan för varje student som påbörjar en kurs, oavsett om studenten sedan blir godkänd eller inte.

Bara till Mittuniversitetets sommarkurser på distans har över 13 000 personer har antagits i år. Det är en fyrdubbling på tre år. Förra året fick skolan cirka 47 miljoner kronor för sommarkurserna på distans, och det är en betydande del av skolans intäkter. Karin Bengtsson på Högskolan på Gotland tror att så få blir godkända beror på att många ångrar sig direkt efter att de har anmält sig. 

– Det är väldigt ofta lätt att registrera sig på en sådan kurs, och är man väl registrerad så finns man med i statistiken även om man kommer på redan efter en vecka att ”jag tänker inte gå den här kursen”, säger Karin Bengtsson, ställföreträdande rektor på Högskolan på Gotland.