Saab öppnar för samarbete med andra företag

Biltillverkaren Saab öppnar nu på allvar för ett samarbete med andra företag kring utrustning och kunnande som inte används fullt ut. Redan förs samtal med flera intressenter, bekräftar Martin Larsson som är affärsutvecklare på Saab.

– Jag tror att andra industrier har ett intresse av att utnyttja sig av den kompetens som finns inom Saabs väggar. Det måste inte vara bara inom fordonsindustrin, utan vill andra samarbeta med oss så är vi intresserade av det också.

När nu Saab ska klara sig utan den stora GM-koncernen så står man till viss del med en överkapacitet inom vissa områden. Det kan handla om både ren tillverkning i form av maskiner och mer kunskapsinriktat.

För att utnyttja den lediga kapaciteten och både dra in pengar och behålla den stora kompetensen fullt ut så kan alltså Saabledningen tänka sig ett samarbete, eller att andra på något sätt hyr in sig.

Exakt hur det ska gå till, vill inte Martin Larsson avslöja, men redan förs alltså konkreta samtal.

– Det är ju självklart så att som enskilt företag, och som Saab, så är det väldigt många som är intresserade av att prata med oss. Men jag vill inte kommentera hur långt vi har kommit i de olika diskussionerna, men det finns ett stort intresse.

Betyder det här att ni inte riktigt litar på att bilproduktionen räcker till för att få tillräcklig lönsamhet?

– Nej det är inte det som det handlar om, utan att utnyttja det vi har på ett så smart sätt som möjligt. Kärnverksamheten och vår verksamhet är biltillverkning. Vi har en affärsplan som vi jobbar efter, och det är det vi fokuserar på. Men sedan gäller det att utnyttja andra möjligheter också, och titta på, och undersöka andra möjligheter, säger Martin Larsson affärsutvecklare på Saab.