Louisiana

Trycket ökar på BP och Obama

Tjock olja från det stora utsläppet i den Mexikanska Golfen har nu börjat nå in små delar av delstatens Lousianas känsliga våtmarker. Samtidigt ökar pressen både på regeringen Obama och på oljebolaget BP att göra mer för att förhindra en ännu större katastrof.

– Vi måste göra allt för att skydda den här naturen, det kan vara helt avgörande för många arters överlevnad här, sa delstaten Louisianas guvernör Bobby Jindal till tv-kanalen MSNBC efter ytterligare en inspektionstur ute i de känsliga våtmarkerna.

Han hade då sett att delar av de unika kustområdena blivit täckta av tjock olja från oljeutsläppet som började i Mexikanska Golfen för en månad sedan.

Den högste politikern i den kommun dit oljan nu nått sa att nästan fyra mil av våtmarkerna hade nåtts av oljan och han ansåg det området vara förstört eftersom det ses som en i stort sett omöjlig uppgift att sanera våtmarkerna från oljan.

Det är dock hittills en mycket liten del av den totala mängden våtmarker i området som påverkats. Men myndigheterna kräver nu att få federal hjälp att bygga sandfördämningar som kan skydda våtmarkerna från oljan. Och fler och fler röster hörs med krav om att regeringen Obama måste ta över mer av ansvaret från BP i saneringsarbetet.:

– Alla amerikaner måste uppmana regeringen att ta mycket mer ansvar än man hittills gjort, hittiills har allt gått väldigt långsamt säger Jill Mastrototaro från miljöorganisationen Sierra Club.

Oljebolaget BP säger nu att man pumpar upp 5 000 fat olja om dagen genom den rörkonstruktion som man lyckats fästa i läckan.

5 000 fat är den mängd som BP hela tiden påstått var det som läcker ut i havet per dag, men samtidigt visade videobilder från läckan att olja, trots BP:s åtgärder, fortsatte att strömma ut i stora mängder. Detta fick kritiken mot BP att öka.

– Vi måste få ett stopp för BP:s mörkläggning, sa till exempel den demokratiska senatorn Barbara Boxer.

BP ska på söndag göra ett försök att hela täta läckan genom att först pumpa ner stora mängder så kallad borrningslera i den läckande fyndigheten för att på så sätt minska oljeflödet ännu mer och därefter är tanken att man möjligen ska kunna försluta läckan med cement.

Det amerikanska naturvårdsverket beordrade i går också BP att hitta mindre miljöfarliga kemikalier för att bekämpa oljeutsläppet.