Sverige jobbar för mer samarbete med Kina

En delegation från Sverige med kungen i spetsen besöker just nu Kina för att marknadsföra Sverige som ett avancerat uppfinnarland. En av deltagarna är vice statsminister och näringsminister Maud Olofsson.

– Vår innovationsförmåga, trots att vi är ett litet land att klara av att konkurrera på en global marknad, det har imponerat på Kina, säger Maud Olofsson.

Vice statsminister Maud Olofsson har redan hunnit träffa ordföranden i det inflytelserika kinesiska departementet för reform och utveckling, som styr Kinas näringsliv, och har skrivit under avtal om fördjupat samarbete, bland annat inom fordonsindustrin, som är särskilt aktuell genom det pågående Volvoköpet som uppmärksammats mycket även i Kina.

I Sverige har det kinesiska företaget Geelys köp av Volvo också väckt en viss oro, och enligt Maud Olofsson var de kinesiska myndigheterna intresserade av att veta hur affären tagits emot i Sverige.

– Jag försökte förklara hur viktigt Volvo är för svenskarna: Att produktionen finns kvar, att man håller sig till svenska regler och att man låter forskning och utveckling vara kvar i Sverige. Men vi är också väldigt glada över att fåtillgång till den kinesiska marknaden som också är väldigt viktigt.

Man diskuterade också samarbete på gruvområdet. Kina ständigt är på jakt efter stål, bland annat för sin omfattande järnvägsutbyggnad, där det finns planer att expandera ända till Europa och till Sverige för att få snabbare transporter till atlantkusten och USA.

Den svenska delegationen med kungen i spetsen och tunga representanter från svenska företag är officiellt här för att fira att Sverige var det första västland som erkände Folkrepubliken Kina för 60 år sedan, men enligt Maud Olofsson finns även utrymme för kritik.

– Vi har synpunkter på människor som fängslas på grund av sina åsikter, det gäller bland annat en del advokater. vi tar alltid upp detta när vi träffar den kinesiska ledningen, säger Maud Olofsson.