Floden fortsätter hota vattenverk

Hammerdals vattenverk är fortfarande hotat och SMHI har utfärdat varning för extremt höga flöden.

I Västerbotten och Norrbotten har vårfloden långsamt avtagit, men i Jämtland är flödena fortfarande höga.

– Det är stor risk att sjön kommer att stiga ytterligare, säger Richard Persson, renhållningschef på Hammerdals vattenverk till Ekot.

SMHI har utfärdat varning för extremt höga flöden och på kort tid steg vattnet runt en halv meter. Nivåerna i vattendragen hade visserligen sjunkit något på fredagen. Men trots det var situationen mycket besvärligt i Hammerdal där boende tvingades ro från sina hus som stod i vatten. Hammerdals vattenverk var också fortsatt hotat.

– I går var vi rädda för att det skulle stiga så mycket att det skulle tränga in i borrhålen. Då hade ytvattnet kommit in i vattenverket, säger Richard Persson.

Under fredags morgonen har läget blivit bättre. Räddningstjänst, hemvärn och militär hade natten mot fredagen byggt vallar med sandsäckar kring vattenverket i ett försök att rädda vattenförsörjningen till ett par tusen människor.

– Vi har lämnat området, men läget är fortsatt pressat och vattnet väntas stiga till och med söndagen, säger Morgan Olsson, räddningschef för Jämtlands räddningsförbund till TT.

Även vägarna har blivit drabbade av vårfloden. På omkring 150 vägavsnitt har det blivit erosionsskador. Till exempel där det är långa backar har vattnet sökt sig till vägdikena och orsakat ganska omfattande skador på vägen, enligt Trafikverket. Att vårfloden orsakar så mycket skador på vägnätet som i år är ovanligt.