Mutor kan bana väg för världsutställningar

Det förekommer försök till mutor i form av dyra resor och gåvor när länder försöker få världsutställningar, men Sverige försöker få till ett öppnare och mindre korrupt system. Det säger Staffan Björck, som är den svenske delegat som är med och röstar om världsutställningar.

– En del länder kan ta till metoder för att "ragga" röster. Det förekommer att delegater får erbjudanden som helt enkelt inte är okej och som är att betrakta som mutor, röstköp, säger Staffan Björck.

De stora världsutställningarna arrangeras vart femte år och däremellan hålls mindre versioner.

Att utse rätt stad går till ungefär som vid ett OS. Det är den internationella organisationen Bureau International des Expositions, BIE, som besöker intresserade länder, utser trovärdiga kandidater och sedan fattar beslut.

157 länder är medlemmar i BIE med varsin delegat. I en generalförsamling röstar de om vilken av kandidatstäderna som får gigantarrangemanget.

Staffan Björck, som är tjänsteman på Utrikesdepartementet och Sveriges delegat, berättar på telefon från Shanghai att mutorna kan handla om saker och resor.

– Jag har blivit erbjuden en flott och dyr resa som jag har tackat nej till, vänligt men väldigt tydligt. Jag tycker inte att en här typen av aktiviteter ska finnas i en sådan här organisation. Jag tycker att det ska bort.

Sydkorea och Italien står på tur med världsutställningar. Omröstningarna är slutna och ingen delegat behöver redovisa sin röst.

– Vi har agerat för att få till öppna omröstningar som ju direkt skulle visa hur länder röstar, säger Staffan Björck.

Vilken vilja finns det då i organisationen att ändra på systemet?

– När det senast röstades om den här frågan så var det inte tillräckligt många som ville ha öppna omröstningar så förslaget föll.