Svenskt tillslag mot jättehärva av piratkopiering

Svensk polis och åklagare har i dag slagit till mot ett nätverk som misstänks syssla med piratkopiering av kläder och verktyg.

Det hela är en bit i en jättehärva och förfrågan om tillslaget kom från åklagare i Italien, berättar Henrik Rasmusson som är kammaråklagare på internationella åklagarkammaren i Stockholm.

– Vi har till Sverige fått en begäran från italiensk polis- och åklagarmyndighet att delta i en insats, och det har vi gjort genom att göra tillslag på en plats i Sverige och vi har gjort vissa beslag från den platsen som vi kommer att redovisa för Italien, säger Henrik Rsamusson.

– Vad jag kan bekräfta är att hela den europeiska insatsen syftar till att hitta varumärkesförfalskade produkter, som verktyg och kläder. Men jag kan inte bekräfta några uppgifter om vad vi har hittat ute i Sverige.

Hur kommer det sig att ni från svensk sida medverkar i det här?

– Vi är skyldiga inom Europasamarbetet att hjälpa varandra med brottsutredningar. När man behöver hjälp i andra länder ställer vi upp med de åtgärder som är erforderliga och som stämmer överens med den egna lagstiftningen. Då har vi gjort det i det här fallet.

Vad händer i det här fallet nu?

– Utifrån vår synvinkel har vi verkställt den del av insatsen som vi blivit ombedda at göra, och kommer det ingen ny begäran från Italien är vi i princip färdiga. Vi kommer bara att verkställa att beslaget hamnar i Italien så de kan få in det i sin utredning, säger kammaråklagare Henrik Rasmusson.