Ny flygzon för att klara askan

För att skapa större flexibilitet för flygtrafiken i Europa med anledning av vulkanaskan från Island införs en fjärde flygzon.

EU har dragit upp nya riktlinjer för flygtrafiken med anledning av den isländska vulkanaskan som fortsätter att ställa till förtret i det europeiska luftrummet.

Ytterligare en zon införs, för att skapa större flexibilitet för de nationella flygledningarna. Dessutom skapas ett center för krissamordning som ska se till att reaktionerna på larm som askmolnet ska bli smidigare.

Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA) meddelade på fredagen på sin hemsida att de nya reglerna har antagits i samarbete med EU-kommissionen och flygmyndigheten Eurocontrol.

Åtgärderna erbjuder medlemsländerna större flexibilitet i att bestämma hur de ska kontrollera sitt luftrum, vilket väntas leda till färre störningar i flygtrafiken utan att säkerhetsnivån sänks, sade EASA.

I stället för tidigare tre zoner så blir det nu alltså fyra. Det finns i dag tre zoner: en med totalt flygförbud, en där flygning tillåts med restriktioner och en askfri utan restriktioner.

I den nya zonen tillåts flygning under "vissa villkor" och de enskilda ländernas flygledningar får ökat inflytande i avgörandet av när det är säkert att flyga.