Räddningsaktion för spansk bank

Spaniens centralbank har tagit kontroll över sparbanken Cajasur, sedan bankens försök att gå samman med en annan av landets mindre sparbanker misslyckats. I bakgrunden finns en sprucken spansk fastighetsbubbla.

Cajasur får nu tillgång till medel från bankstrukturfonden som inrättades förra sommaren, sedan centralbanken tvingats rädda en annan sparbank.

Spanska banker har i stort sett klarat den globala finanskrisen väl, genom en strikt banktillsyn.

Men en sprucken fastighetsbubbla har lämnat de spanska bankerna med 300 miljarder euro i osäkra fordringar.

Landets oftast olistade sparbanker svarar för ungefär halva det finansiella systemet. De är mest exponerade mot krisdrabbade fastighetsbolag och har fått se sina tillgångar urholkas av lån som inte har betalas av.

Omkring en tredjedel av de regionala sparbankerna i Spanien har gått samman och ytterligare en tredjedel är i färd med att göra det.

Centralbanken har satt som mål att minska antalet sparbanker från 45 till 15 till halvårsskiftet.

I november 2009 rapporterade Sveriges Radios Sydeuropakorrespondent Alice Petrén:

"Efter många år av kraftig tillväxt i den spanska ekonomin med en placering som Europas femte största - och en rejäl byggboom - sprack projekt efter projekt i och med den ekonomiska krisen.

De små bankerna längs kusten vid Medelhavet drabbades hårt efter att ha lånat ut friskostigt, utan bra säkerheter.

De stora spanska bankerna har däremot stått sig bra och någon har till och med varit stark nog och köpt upp brittiska konkursdrabbade banker".