Italiens första kvinnlig präst

Som första kvinna i Italien prästvigdes i dag Maria Vittoria Longhitano i en kyrka i centrala Rom.

Ceremonin genomfördes, som det uttrycks, ett stenkast från Vatikanen som håller fast vid sitt hårda motstånd mot kvinnliga präster.

Maria Vittoria Longhitano som är 35 år gammal och gift tillhör en den italienska gammalkatolska kyrkan som lämnade den romersk-katolska kyrkan på 1800-talet.

Hon prästvigdes av biskop Fritz-Rene Muller från Utrechtunionen.

Utrechtunionen bildades i slutet av 1800-talet och är en sammanslutning av självständiga och episkopalt styrda kyrkor som bildade gammalkatolska kyrkan. Kyrkorna enades bland annat i motståndet mot Första Vatikankonciliets lära om påvens ofelbarhet som fastställdes 1870. Till unionen har också kyrkor med annan bakgrund anslutits.

Enligt tidningen Il Tempo kommer Maria Vittoria Longhitano att tituleras "madre Vittoria"