Ungdomar isoleras i underkläder

Barn och ungdomar som vårdas på statliga ungdomshem får kläderna avslitna när de ska isoleras. Det framgår i de beslut och journaler som Ekot och Kaliber tagit del av.

En flicka som fått vård på ett statligt undomshem vittnar om att hon blev insläpad till isoleringen och fick bh:n avsliten inför ögonen på manliga vårdare.

Ungdomarna får sitta i bara underkläderna under isoleringen och det gäller även flickor som vårdas bland annat för att de blivit utsatta för sexuella övergrepp tidigare.

Ewa Persson Göransson, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse som driver ungdomshemmen säger att det inte längre ska vara så att ungdomar får sitta i underkläderna inne i isoleringscellerna.

– Jag vet inte om det varit någon rutin, men det har ju uppenbarligen förekommit i enskilda fall. Men det låter inte som något bra omhändertagande och då ska det inte gå till på det viset, säger hon.

Men flera elever och personal vittnar om att det fortfarande är en rutin på flera av ungdomshemmen.

– Det här är en rutin som funnits länge och det är en rutin även nu, i maj 2010, på vissa institutioner. Jag tycker att det är märkligt om generaldirektören inte känner till detta, säger en hög tjänsteman inom Statens institutionsstyrelse som vill vara anonym.