Hot och våld på ungdomshem ökar

Hoten och våldet ökade något under förra året på statens särskilda ungdomshem. Antalet rapporterade incidenter ökade med 16 procent under 2009 jämfört med året innan.

Totalt rapporterades 787 incidenter på Statens institutionsstyrelses (Sis) institutioner under 2009, året innan var det 760 året innan och 624 under 2007.

Samtidigt noterades en nedgång på behandlingshemmen för vuxna missbrukare.

Kvinnor och flickor är överrepresenterade i statistiken jämfört med män och pojkar. Det gäller framför allt flickor i åldern 14-17 år som var inblandade i 179 incidenter.

Också våldet riktat mot kvinnlig personal har ökat medan våldet mot manliga minskat, men mörkertalet bedöms vara stort.

Under förra året fick 66 anställda uppsöka vårdcentral och nio läggas in på sjukhus för vård efter sammandrabbningar med intagna.

De vanligaste incidenterna handlar om sparkar, slag och hot med tillhyggen.