Testosteronbrist kan ge allvarliga sjukdomar

Vanliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom och depression kan hos män ha en koppling till brist på det manliga könshormonet testosteron.

I dag är kopplingen mellan testosteronbrist och sjukdomar relativt okänt inom vården och därför kommer inom kort riktlinjer för hur testosteronbrist ska upptäckas och behandlas.

Överläkare Stefan Arver på Karolinska Universitetssjukhuset är en av dem som har arbetat med riktlinjerna.

– Ja det är ett ganska litet område och det är några få specialister som har sysslat med det här. Men det är någonting som gäller många män som söker sjukvård på olika nivåer, säger Stefan Arver.

De senaste åren har kunskapen vuxit om att brist på testosteron kan kopplas till många olika sjukdomar. Det är väl belagt att nedstämdhet och depression kan bero på låga värden av det manliga könshormonet. Men även bland män med hjärt-kärlsjukdom, reumatism, och åldersdiabetes, eller typ 2-diabetes, är det vanligt med brist på testosteron.

Här finns ett behov av riktlinjer för vården så att fler med testosteronbrist upptäcks.

– För att göra det här enklare och bättre och säkrare för patienterna så har vi försökt att strukturera upp det här i enlighet med internationella riktlinjer som finns, säger Stefan Arver på Karolinska Universitetssjukhuset.

Att ha lågt testosteron kan också öka risken för det så kallade metabola syndromet, alltså en kombination av högt blodtryck, högt kolesterol, bukfetma och typ 2-diabetes.

– Sådana faktorer kan i förlängningen leda till hjärt- och kärlsjukdomar och stroke, säger Stefan Arver.

Övervikt kan också vara ett tecken på lågt testosteron.

– Om man tittar hur det ser ut bland män och relaterar testosteronnivåer till olika grad av övervikt, så ser man att oavsett ålder så tappar man i testosteronvärde om man går upp i vikt, säger Stefan Arver.

Idag behandlas mellan 10 000 och 15 000 män med testosteron, men enligt Stefan Arver skulle minst 60- 70 000 skulle behöva det.

Enligt honom är riskerna så vitt man vet i dag små.  I de studier som gjorts har man inte kunnat se någon ökad risk att få prostatacancer till exempel. Däremot ska man inte ta manligt könshormon om man redan har prostatacancer.

Ändå är många i dag tveksamma till behandling med testosteron. Det kan bero på gamla missförstånd, tror Stefan Arver.

– Det finns kanske en uppfattning hos en del att det finns en risk för att män ska bli aggressiva och börja slåss eller bli sexuellt okontrollerbara. Men det här tillhör historiens skräpkammare och är bara myter.