Kritik mot landsting som anlitar prickad läkare

En kirurg som förlorat rätten att operera i Norge efter en mängd felbehandlingar arbetar nu inom vården i Gävleborg. Läkarens bakgrund kontrollerades inte och det kritiseras nu.

– Jag reagerar som alla andra med bestörtning, för jag tycker det är anmärkningsvärt att hon kan fortsätta jobba om. Om man i Norge har bedömt att hon inte är kapabel att operera så ska hon inte vara det i Sverige heller, säger Sveriges Läkarförbunds ordförande, Eva Nilsson Bågenholm.

I Norge har läkaren fällts för felbehandling 29 gånger, bland annat ska en man ha dött i förtid till följd av komplikationer av en operation läkaren utfört, rapporterar det norska radio- och tv-bolaget NRK. Enligt NRK har hittills 13 miljoner kronor betalats ut i ersättning till drabbade från den norska patientskadeförsäkringen.

Norska myndigheter fråntog läkaren specialistlegitimationen och rätten att operera, men hon har trots det kvar sin läkarlegitimation. Och det räckte för att få jobb i landstinget i Gävleborg via ett bemanningsföretag.

Kjell Norman, chef för division operation i landstinget Gävleborg, säger att man där inte kontrollerade läkarens bakgrund, men att hon ändå kan fortsätta att jobba där.

– Den här läkaren har ju jobbat hos oss sedan i januari 2008 och tidigare på ett bemanningsföretag och gjort ett bra jobb såvitt vi kan bedöma, och har inte några fällningar i någon anmälan.

Och trots den långa listan över felbehandlingar i Norge anser han inte att patienter ska behöva oroa sig.

– Hon har gjort ett bra jobb hos oss, som vi kan bedöma - och att man kan vara trygg i det.

Helt trygg?

– Ja, såvitt vi kan bedöma just nu kan man det, säger Kjell Norman.

Per-Anders Sunesson, chef för Socialstyrelsen tillståndsavdelning, anser att det var ett allvarligt misstag att Gävleborgslandstingen inte begärde referenser när läkaren anställdes. Men som läget är nu kan hon vara kvar, säger han.

– Om läkaren har kvar sin legitimation, vilket jag förutsätter att hon har, då är hon behörig att utöva yrket som läkare.

Då kan hon jobba kvar?

– Då kan hon jobba kvar, absolut.