Allt fler postiva till invandrare

Aldrig tidigare har svenskarnas attityder till invandrare och flyktingmottagning varit så positiva som nu.

Enligt en rapport från SOM-institutet som presenteras på DN Debatt ansåg 36 procent hösten 2009 att det finns för många utlänningar i Sverige, jämfört med 52 procent 1993.

Andelen som tyckte att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar har minskat från 65 till 46 procent.

12 procent svarade att de inte skulle tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen, jämfört med 25 procent 1993.

9 000 personer deltog i undersökningen. Mest positiva till invandringen är storstadsbor, kvinnor och yngre.