Financial Times:

”Marknaden har i det närmaste havererat”

Marknaden för nya företagsobligationer har försämrats kraftigt den senaste månaden, skriver Financial Times.

Sedan statsfinanserna för flera europeiska länder hamnade i blickfånget, framför allt Greklands usla statsfinanser, så har det blivit allt svårare för banker och företag att få in nya pengar genom att ge ut obligationer. Financial Times talar om att marknaden i det närmaste har havererat, och ger flera exempel på företag som fått ställa in sin planerade utgivning av obligationer.

Sedan i början av april har volymen minskat med 70 procent för de obligationer som ges ut av banker och företag. Och den europeiska andelen av marknaden har fallit ännu mer, från att ha utgjort lite mer än hälften i början av april, till lite drygt 5 procent. Särskilt markant var fallet förra veckan, efter det att Tyskland förbjöd så kallad naken blankning i tisdags, så skedde helt enkelt inga nyutgivningar.

Och som orsak anges just krisen för delar av euroområdet och euron, och misstro mot politikerna och deras förmåga att hantera krisen, och de skenande statsskulderna.

Vad kan det här då betyda för företag och banker? Ja, de som Financial Times pratat med säger att på kort sikt så har det inte så väldigt stor betydelse, men om oron fortsätter och det är fortsatt tufft för företag och banker att ge ut obligationer, så kan det betyda problem under senare delen av juni och i juli. Exempelvis att det kan göra det svårt för vissa företag att genomföra planerade affärer, eftersom de helt enkelt inte kan skaffa fram pengar.