Varberg bäst att cykla i

Varberg är den kommun som är mest cykelvänlig, enligt Cykelfrämjandets granskning. Efter kommer Malmö, Göteborg och Västerås.

Göteborg och Malmö har de största cykelvägnäten, 566 respektive 430 kilometer, men om man räknar per invånare lägger sig Boden först, skriver TT.

Luleå är den kommun som investerar mest i nya och befintliga cykelbanor, 175 kronor per kommuninvånare, vilket kan jämföras med Eskilstuna som där investeringsbeloppet är 24 kronor per invånare.

Cykelfrämjandets granskning omfattar 17 kommuner från Skåne till Norrbotten som på något sätt har profilerat sig som cykelstäder.

Bedömningskriterierna är investeringar i och underhåll av cykelbanor, information och marknadsföring samt långsiktig planering.