Lugnt på börserna hittills

Den starka marknadsturbulensen i förra veckan med kraftigt fallande börser har inte visat sig hittills i alla fall. De första timmarna den här veckan har bjudit på relativt lugn.

Det var nedåt på flera av de större Europabörserna under veckans inledande handelstimmar, men det har till en början åtminstone handlat om måttliga fall. Och Parisbörsens generalindex låg till och med lite på plus en stund.

Om förra veckan till stora delar var "hela havet stormar" på aktiemarknaderna finns det nu vissa lugnande så kallade makroekonomiska tecken att ta fasta på.

Inte minst när det gäller Tyskland och beskeden om att landet tar krafttag för att komma till rätta med underskotten.

Tyskland vill leda vägen mot sundare statsfinanser, heter det. Frankrike och Storbritannien, också med besvärande stora statsskulder, skickar liknande åtstramningssignaler idag.

Och eurokrisen kommer inte att påverka takten i den globala återhämtningen, det hävdar USA:s finansminister Timothy Geithner på besök i Kina, uppger Reuters. Ett uttalande som kan tänkas motverka de nervösa beteenden som kännetecknade aktiemarknaderna i förra veckan.