Alternativa bränslen klimatbesparande

Jordbruksbaserade bränslen som etanol och biogas släpper ut betydligt mindre växthusgaser jämfört med bensin och diesel. Det visar en ny forskarrapport från Lunds universitet där en forskargrupp har tittat närmare på vilka klimatbesparingar som alternativa, jordbruksbaserade bränslen kan ge.

Efter att ha tittat på till exempel produktion, transport och effektivisering av markanvändning konstaterar de att etanol och biogas släpper ut betydligt mindre växthusgaser än med bensin och diesel.

Ett av de bästa alternativen till fossilt bränsle är gödsel. Gödselstackar läcker metan, något som går att tas tillvara på i större omfattning än i dag.

– En stor nytta med gödsel är att vi släpper ut metan när vi lagrar gödsel konventionellt, alltså ute på gårdarna, säger Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystem vid Lunds universitet.

– Och när vi utnyttjar metan för biogasproduktion kan vi dra nytta av metanet istället. Då får vi en dubbel klimatnytta kan man säga.

Men det går inte att ersätta hur mycket som helst av det fossila bränslet med biodrivmedel från jordbruk. Mer än 10-15 procent etanol och biogas skulle innebära risk för att produktionen av mat och djurfoder trängs undan.

På sikt räknar forskarna med att jordbruksbaserade bränslen tillsammans träråvaror ska kunna ersätta fossila bränslen i större omfattning.

– Om vi utnyttjar de här möjligheterna; biodrivmedel från jordbruk, kommande biodrivmedel från skogsbruk, el och så vidare, då kommer alternativa drivmedel att kunna utgöra en betydligt större del av dagens användning.