Allvarligt fel får räddningsflottar att sjunka

Nu avslöjas nya allvarliga säkerhetsbrister inom sjöfarten. Efter de uppmärksammade fallen med sjunkande livbojar handlar det nu om räddningsflottar som inte löser ut. Det innebär att de följer med ett sjunkande fartyg ner i djupet, enligt Transportstyrelsen.

– Det var två allvarliga fel vi konstaterade. Det absolut mest allvarliga i detta var att den kniv som skär av linan, som gör att flotten frigörs och flyter upp till ytan, inte skar av linan. De hade följt med fartyget ner i djupet, säger Håkan Ågård, som är fartygsinspektör vid Transportstyrelsen.

Nio av tio hade de här felen?

– De hade de här felen, ja.

Det handlar om så kallade hydrostater, som ska se till att räddningsflottarna släpper och inte följer med ett sjunkande fartyg till botten.

Men de prover av en hydrostat tillverkad i Turkiet, som Transportstyrelsen nu har gjort, visar alltså att nio av tio inte fungerar. Detta trots att utrustningen är testad och godkänd för att användas i kommersiellt sjöfart, bland annat i Sverige.

Fartygsinspektör Håkan Ågård säger att det här väcker frågor om dagens kontrollsystem.

– Jag tycker att det är väldigt beklagligt och samtidigt oroväckande. De här hydrostaterna har krav på sig via olika standarder att de ska testas på olika sätt. Sedan får de ett så kallat vattenmärke och ett EU-godkännande på att de uppfyller alla krav. Hur de har fått detta kan jag inte svara på, men det är oroväckande.

Att räddningsflottar inte fungerar är naturligtvis allvarligt och riskerar människors liv.

– Det kan bli otroliga konsekvenser. I det här fallet innebär det faktiskt att de här flottarna följer med fartyget i djupet. Då ligger passagerare och sjömän kanske utan möjlighet att bli räddade, säger Håkan Ågård.

Tillverkaren blir nu av med sitt internationella godkännande och Transportstyrelsen kommer i dagarna att skicka ut en varning till svenska fartyg.

Det är oklart hur många som berörs, men enligt uppgift till Ekot är den turkiska hydrostaten inte särskilt vanlig på svenska fartyg.

– Vi kommer att arbeta igenom det här och gå ut med en "safety alert" på Transportstyrelsens hemsida, säger Niklas da Silva, som är handläggare på Transportstyrelsen.

Vad är en "safety alert"?

– En varning till hela den svenska branschen, säger Niklas da Silva.