Fler anmäler kränkningar i skolan

Anmälningarna om kränkningar i skolan ökar kraftigt, rapporterar Skolinspektionen. Särskilt gäller det elever och en förklaring kan vara att det numera går att anmäla via nätet.

1 542 anmälningar kom in till Skolinspektionen under förra året. Under första fyra månaderna i år har det kommit in 947 anmälningar, skriver Dagens Nyheter.

Skolverket omfördelar nu pengar till fler tjänster så att inte anmälningarna hamnar på hög.