Miljonböter för SEB

SEB tvingas böta 2,5 miljoner och får en anmärkning. Det har Finansinspektionen beslutat efter att banken missat att rapportera in närmare 100 000 transaktioner.

Transaktionerna skedde på Londonbörsen och börsen SWX Europe mellan december 2008 och september 2009.

Det var först när SEB:s IT-personal gick igenom systemet som de upptäckte missen. SEB meddelade då själva Finansinspektionen.

Olle Kallemur, presschef på SEB, säger att en bugg uppstått i systemet som gjorde att fem promille av bankens transaktioner inte rapporterades in som de skulle.

Finansinspektionen å sin sida konstaterar att den uteblivna rapporteringen omfattar ett inte obetydligt antal transaktioner under förhållandevis lång tid. De skriver att det har funnits anledning att ifrågasätta om bankens rutiner har varit tillräckliga.

Samtidigt påpekar FI att SEB på egen hand anmälde det inträffade och att överträdelsen inte bör anses allvarlig i lagens mening.

SEB är inte ensam om att få straffavgift av FI. Den norska investmentbanken ABG Sundal Collier får betala 900 000 kronor för bristande kontrollrutiner.