Soldaterna om varför kvinnor våldtas i krig

Våldtäkter har använts som grym krigsmetod i en rad konflikter, inte minst i Demokratiska republiken Kongo. Nu har två svenska forskare med stöd av biståndsmyndigheten Sida frågat våldtäktsmännen, soldaterna och officerarna varför våldtäkterna sker.

Maria Eriksson-Baaz är en av forskarna bakom rapporten.

– Alla vet att det här är moraliskt fel och i nästan varenda intervju säger man att det här är fel, säger Maria Eriksson-Baaz.

Maria Eriksson-Baaz och hennes kollega Maria Stern har intervjuat 226 soldater och officerare i Kongo- Kinshasas armé om könsrelaterat våld i krigets spår.

Bara under förra året uppskattar FN att runt 8 000 kvinnor våldtogs av militären i landet.

Soldaterna skiljer på våldtäkter av lust och onda våldtäkter säger Maria Stern.

– De skiljer på olika typer av våldtäkter. De lustfyllda är inte lika hemska i deras ögon som de brutala och onda våldtäkterna som är mer ett resultat av frustration och vilja att smutsa ner och förstöra, säger Maria Stern.

Lustvåldtäkterna, beskriver soldaterna som de som man måste göra för att tillfredställa den naturliga sexuella driften som män har. Har man inte pengar att köpa sex så måste man våldta.

Forskarna varnar för ett ensidigt fokus på våldtäkter försvårar arbetet för att få stopp på det sexuella våldet mot kvinnor.

– Åtgärderna blir ganska ytliga, man kommer inte åt de problemen som gör att sexuellt våld uppstår, säger Maria Stern.

Annat våld, det som är nästan helt ouppmärksammat, som massmord, systematisk tortyr, tvångsrekrytering och att även män och pojkar utsätts för våld bidrar till att våldsspiralen fortsätter, menar forskarna.

Dessutom riktas nästan allt biståndsarbete i landet till att hjälpa de våldtagna kvinnorna vilket gör att kvinnor som inte våldtagits men ändå behöver sjukvård tar till drastiska grepp, berättar Maria Eriksson-Baaz.

– Kvinnor som har fått den här skadan av att ha fött barn känner sig tvungna att bete sig som våldtäktsoffer för att få hjälp, säger Maria Eriksson-Baaz.

Biståndsminister Gunilla Carlsson har själv fokuserat mycket på det sexuella våldet mot kvinnorna och säger att rapporten är mycket viktigt och att den kan innebära en förändrad inriktning av biståndet dit.

Samtidigt är hon mycket oroad över den politiska utvecklingen i Kongo Kinshasa där president Kabila själv inte tar avstånd från våldet.

– Hur ska vi se till att komma bort från det här som sprider sig. Det handlar om hur vi kan få en fungerande rättsstat, hur kan vi hjälpa till att reformera den kongolesiska armén. Hur kan vi ha en fortsatt FN-närvaro i landet, det är en mängd frågeställningar som inte minst EU nu behöver ta ställning till, säger Gunilla Carlsson.