Ny teori om orsak till ADHD

En ny forskarstudie visar att det kan finnas en koppling mellan bekämpningsmedel och hyperaktivitet hos barn.

Det är forskare från USA och Kanada som studerat 1 139 barn mellan 8 och 15 år, varav 119 hade diagnosen ADHD. Hos barnen med ADHD var halterna i urinen av vissa insektsbekämpningsmedel betydligt högre. Det är inte klart om de drabbade barnen har svårare att bryta ner restprodukterna.

I Sverige säljs dock få godkända insektsmedel med det slags substans som studien gäller.

Forskarstudien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.

N efterlyser både svenska och internationella forskare fler studier som kan klarlägga orsakerna bakom ADHD.