Mexiko skärper bankrutiner i jakten på narkotikan

I Mexiko förbjuder regeringen banker att ta emot insättningar av stora mängder dollar för att försöka komma åt knarksyndikaten.

För att hindra penningtvätt ska bankerna inte heller få växla dollar till den mexikanska valutan pesos. En del banker har redan infört ett stopp för växling av mer än 400 dollar i taget.

Enligt myndigheternas beräkningar tvättar knarkkarteller varje år motsvarande cirka 80 miljarder kronor i Mexiko.