"En vild dag på Wall Street"

USA-börserna åkte berg- och dalbana under tisdagens handel. Det började kraftigt neråt men under de två sista timmarnas handel vändes utvecklingen. Mönstret är ett klart tecken på nervositeten som råder på marknaderna just nu.

"En vild dag på Wall Street", som tv-bolaget CNBC uttryckte saken vid stängningsdags, är en bra beskrivning av börshandeln här i USA i går.

Inledningsvis följde den Asiens och Europas börser starkt neråt. Det vill säga efter att marknadens aktörer sålt av aktier och placerat pengarna på säkrare ställen istället. New York-börsen sjönk till exempel först med 3 procent på grund av oro utvecklingen i Europa och spänningen på den koreanska halvön.

Men under eftermiddagen kom statistik här i USA som fick många att komma tillbaka till aktiemarknaden igen, och New Yorkbörsen slutade på bara minus 0,2 procent till slut. Nasdaqbörsen gick samma krokiga väg och återhämtade sig från kraftiga nedgångar för att till slut stanna på minus 0,1 procent.

Det var bland annat en rapport om att de amerikanska konsumenterna blev mer positiva inför framtiden under maj månad som gjorde återhämtningen möjligt. Dessutom kom statistik som visade att priserna på den amerikanska husmarknaden hade ökat något mer än förväntat.

Berg- och dalbanan i går är ett tydligt exempel på nervositeten på marknaden och fortsatt oro på börserna här i USA och runt om i världen är att vänta.

Bland analytiker och investerare här i New York sägs till exempel ofta och högt att finns en stark oro över att den europeiska skuldkrisen ska påverka den ekonomiska återhämtningen i USA negativt. Marknadens oro kommer inte att lägga sig för en långsiktig och trovärdig lösning i Europa har presenterats, säger man.