Kursras när HQ Bank avvecklar trading

HQ bank stänger sin tradingverksamhet, den del där banken handlar i värdepapper för bankens egna pengar. Banken gör samtidigt en nyemission.

Emissionen är på över en halv miljard kronor, för att täcka alla förluster som väntas uppstå när banken i förtid måste sälja vissa värdepapper.

Nyemissionen garanteras av storägarna Öresund och Mats Qviberg och Sten Dybeck med familjer.

Förändringen har medfört att HQ Banks aktie rasade med hela 25,6 procent till 70:50 kronor på Stockholmsbörsen i dag.

Samtidigt ska Finansinspektionen titta på ärendet. Chefsjurist Per Håkansson säger till Ekot att inspektionen för en dialog med HQ bank och att det som skett inte är någon "vardagshändelse".

HQ:s tradingverksamhet har gjort förluster under de senaste kvartalen. Bara för månaderna april och maj vänats förlusten bli 200 miljoner kronor.