Hushåll har svårt att klara oförutsedd utgift

Nästan vart fjärde hushåll skulle inte klara av en oförutsedd utgift på 5 000 kronor utan att det märkbart påverkar privatekonomin, enligt en undersökning från Länsförsäkringar.

Hälften av hushållen skulle ha svårt med en extrautgift på 20 000 kronor, mer än vart tredje hushåll skulle ha svårt att klara 10 000 kronor. Detta enligt en undersökning som Länsförsäkringar gjort bland personer mellan 25-65 år.

Fler män än kvinnor tror sig kunna klara av oförutsedda utgifter. Och problemen är större för ensamstående med barn – endast 45 procent anger att de skulle klara en extra utgift på 5 000 medan 85 procent av de tillfrågade hushållen med två vuxna uppger att de skulle kunna hantera utgiften.