Allt fler lånar allt mer till bostaden

Hushållens bolån fortsätter att öka, och statens Bostadskreditnämnd, BKN, menar att i kombination med att de flesta väljer kort bindningstid på räntan kan det skapa problem.

Första kvartalet i år var ökningstakten på bolånen 8 procent.

– Vi får en väldigt otrevlig mix mellan kombinationen rörlig ränta och växande skuldsättning, säger Bengt Hansson som är analytiker på BKN.

-- Det ger en riktigt giftig mix när räntorna stiger, för då kommer genomslaget på hushållens ekonomi att bli mycket större i dag än för tio år sedan.

Allt fler lånar allt mer till sin bostad, ungefär så kan man tyda siffrorna i den senaste rapporten från BKN.

Ökningstakten på bolånen var åtta procent i årstakt första kvartalet. Och eftersom i stort sett alla väljer räntor med kort bindningstid, kan det få stora konsekvenser för den som har små marginaler när den rekordlåga räntan börjar höjas.

Både för den enskilde som drabbas, men också för samhällsekonomin, eftersom så pass många får mindre pengar att spendera.

Bostadskreditnämnden talar i sin rapport om en pris- och skuldsättningsspiral, som innebär stora risker både för låntagarna och svensk ekonomi.

Det kan också ses mot bakgrund av att bostadskreditnämnden länge har sagt att bostadspriserna är för höga, och varnat för prisfall. Man står fast vid sin prognos och räknar med ett prisfall på 20 procent på tre till fem års sikt.

Men, Bostadskreditnämnden räknar i reala priser, alltså att bostadspriserna borde stiga i takt med inflationen. Så om inflationen är i snitt 2 procent under en femårsperiod, så skulle exempelvis försäljningspriset sjunka från 2 miljoner till ungefär 1,8 miljoner, om prognosen slår in.

För att undvika att så många väljer lån med kort bindningstid, anser Bostadskreditnämnden att borde det bli mer förmånligt med bostadslån med lång bindningstid.

– Dels måste bankerna kanske anstränga sig att erbjuda ett alternativ på lång sikt med långa bundna räntor. Och om det finns regelhinder för detta måste staten ändra regelverket, säger Bengt Hansson på BKN.