Europas skuldkris hot mot tillväxten

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD skriver i dag upp tillväxten för världen. Men samtidigt varnar organisationen för att uppgången kan hotas av det europeiska skuldläget.

OECD:s generalsekreterare Angel Gurría visar på de problem och utmaningar man nu står inför i år och nästa år.

Man skriver i dag upp tillväxtprognosen för världen, men varnar samtidigt för att den europeiska skuldkrisen kan komma att hota uppgången.

Samtidigt bedöms BNP i OECD-länderna växa 2,7 procent i år och 2,8 procent nästa år.

Arbetslösheten har nått sin topp med 8,5 procent men väntas försiktigt minska.

Angående Sverige ser man att Sveriges BNP stiger 1,6 procent i år, för att sedan öka med det dubbla nästa år.

Och som väntat anser OECD att den svenska riksbanken bör höja den nuvarande räntenivån på 0,25 procent. Men de låga räntorna kommer att behövas för att stödja efterfrågan, spår OECD i sin rapport.