Elever lär sig svenska i stället för spanska

Språkundervisningen i grundskolan får kritik från Skolinspektionen som har granskat 40 skolor.

Det har visat sig att eleverna får för små möjligheter att uppfatta och tala det språk som de ska lära sig, att man talar för mycket svenska på lektionerna när man till exempel ska lära sig spanska, franska eller tyska.

Granskningen visar också att många av eleverna i årskurserna 6-9 hoppar av studierna i moderna språk.

Istället för att förklara avhoppen med att eleverna inte är motiverade, borde skolorna analysera hur de kan göra språklektionerna mer inspirerande, anser Skolinspektionen.